Termeni și condiții

Compania care administrează acest website, denumită comercial 3D DOT, este persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Brasov, Strada Dealul Cetatii nr. 1, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J8/2163/2016 cod unic de înregistrare fiscală RO36653345.

În continuare vom defini următorii termeni, utilizați în comunicarea pe website-ul www.3ddot.ro:

Client – persoană fizică sau juridică ce are sau poate obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către 3D DOT (electronic, telefonic etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între 3D DOT și acesta care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizica/juridica inregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Conditii Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator / Client / Cumpărator poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului sub denumirea de „Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client / Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, Garanții, Bunuri etc).

Site – reprezintă domeniul www.3ddot.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – acesta este un document electronic folosit ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția de cumpărare.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiune de expunere cu scop comercial a unui număr finit de Bunuri și / sau Servicii având stoc limitat și predefinit pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de Vânzător.

Contract – reprezintă acordul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – datorită numărului mare de semnificații, acest termen poate face referire la:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui dispozitiv electronic;

  • orice e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

  • informații legate de Bunurile și / sau Serviciile și / sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

  • informații legate de Bunurile și / sau Serviciile și / sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

  • date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – reprezintă orice evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a preciza dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator / Client / Cumpărător față de produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele de rating, fiecare produs putând primi un punctaj care poate fi între o stea sau cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator / Client / Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu –observatie cu scop critic sau apreciere scrisă de Utilizator / Client / Cumpărător pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formulă de adresare către alți Utilizatori / Clienți / Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă, adresată Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator / Client / Cumpărător către alt Utilizator / Client / Cumpărător în cadrul unei discuții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic transmis prin e-mail, cu scop de informare asupra Bunurilor și Serviciilor și / sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă de timp.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și / sau Serviciu din partea 3D DOT către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare / reciclare a deșeurilor.

Acces la informații

Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client / Cumpărător care are Cont activ creat pe site-ul 3ddot.ro.

Din motive justificate, 3D DOT își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului / Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului / Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel 3D DOT.

În oricare dintre aceste cazuri, Clientul / Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al 3D DOT pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate mai sus.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea „Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, 3D DOT își rezervă dreptul de a solicita Clienților / Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informatiei din cadrul Site-ului.

3D DOT poate publica pe Site informatii despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Încheierea contractului de Cumpărare

În urma înregistrării unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii are rolul strict de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se va face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din componența Comenzii. În cazul în care acesta va modifica cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția acestuia la efectuarea Comenzii.

Contractul va fi considerat încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător prin intermediul poștei electronice și / sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

Documentul și informatiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

Limitarea răspunderii pentru prețuri

Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site include Taxa de timbru verde. 3D DOT își rezervă dreptul de a modifica fără prealabil prețul produselor, precum și de a elimina anumite produse de pe Site sau de a introduce altele noi.

În cazul în care Clientul / Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adaugată la prețul Bunului, precum și despre Bunuri care au fost eliminate sau modificate pe Site, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții 3D DOT.

În cazul plăților online, Vânzătorul nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând și comisioanele de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și / sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc) sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului.

La termen de 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori / Clienți / Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

Formular de contact